Brandskyddskontroll

Vi utför brandskyddskontroller i de sotningsdistrikt vi ansvarar för. Kontrollerna utförs av behörig personal, med lång erfarenhet. Brandskyddskontrollen är den enda kontroll av brandskyddet som regelbundet sker i bostäder och det är därför viktigt, för att säkerställa att bränder som hade kunnat undvikas inte uppstår.