Överlåtelsebesiktning

Både vid försäljning och köp av en ny bostad är det viktigt för både säljare och köpare att genomföra en professionell överlåtelsebesiktning. Besiktningen görs för att kunna upptäcka, förstå och kalkylera med husets eventuella fel och risker, så att både köpare och säljare kan undvika kostsamma överraskningar efter tillträdesdatum. Besiktningsmännen på Husex är godkända och erfarna och arbetar för att trygga köpet för alla inblandade parter.

En besiktning görs för både köpare och säljare ska kunna uppfylla sin del av undersökningsplikten. Som privatperson har man sällan de kunskaper som krävs för att genomföra besiktningen själv. Det är här en besiktningsman kommer in i bilden.

Vi utför besiktningar enligt SBR-modellen.