Relining av avloppsrör

I många fastigheter från 50-, 60- och 70-talen börjar avloppssystemen att sjunga på sista versen. Traditionellt stambyte med månader av byggkaos, obeboeliga bostäder och dryga kostnader är inget man drömmer om. Med relining går det snabbt, det kräver minimala ingrepp i fastigheten, det är extremt hållbart och det kostar en bråkdel av ett traditionellt stambyte. Men det kanske allra viktigaste är att alla i fastigheten kan bo kvar under tiden.

Idén är enkel, istället för att bryta upp golv och riva väggar gjuter vi nya rör med de gamla rören som form. När vi är klara finns ett nytt rör inuti det gamla. Det smidiga tillvägagångssättet har även fördelen att man inte behöver renovera i övrigt fullt fungerande badrum och kök ”i onödan” utan ev renoveringar kan anpassas efter behoven i varje fastighet / lägenhet.  Metoden kan användas före, i samband med eller efter andra renoveringsåtgärder i fastigheten. 

 SÅ HÄR GÅR DET TILL, STEG FÖR STEG:

  • Steg 1: Alla ytor skyddas innan arbetet sätts igång. Toalettstol, vattenlås, etc, demonteras. Golvbrunnar rengörs. Rören rengörs genom slipning så att avlagringar och rost avlägsnas. Rören spolas, torkas och granskas.
  • Steg 2: Rören beläggs invändigt med plast. Beläggningen ger en tät och foglös yta från golvbrunn ända ner till källarledningen.
  • Steg 3: Därefter inspekteras och dokumenteras beläggningen. Om brister skulle konstateras kan dessa åtgärdas omedelbart.
  • Steg 4: När resultatet av rörbeläggningen når kvalitetskraven, återmonteras toalettstol, vattenlås och annat som tidigare demonterats. På några dagar har hela avloppssystemet i kök och bad med tillhörande stammar förnyats.