Sotning

Sotning av eldstad och skorsten är lagstadgat och ska ske regelbundet för att ta bort brännbara beläggningar. Det är viktigt för att minska risken för okontrollerad brand. Vi kontaktar dig och bokar upp en tid när det är dags för sotning av din eldstad och skorsten, om du bor i något av de sotningsdisktrikt vi ansvarar för.