Ventilationskontroll och -rengöring

Köket är ett av det absolut vanligaste utrymmen i hushåll där bränder startar, 32 % av brandorsakerna i bostäder beror på glömd spis. En köksfläkt och imkanal med matfett och smuts utgör en stor risk för spridning av brand och bör därför regelbundet rengöras. Rengöring av imkanal omfattas inte längre av kravet på sotning, den lagen togs bort år 2004. Trots detta behöver imkanalen rengöras med jämna mellanrum och idag ligger ansvaret för rengöring på fastighetsägaren. Vi hjälper dig att hålla din köksfläkt och imkanal fri från matfett och smuts.

Frånluftsventilationen i ditt hem ska transportera ut gammal dålig luft samtidigt som tilluftsventilationen tar in ny fräsch luft. Fungerar inte detta, dvs att ventilationen inte klarar av att byta ut den gamla luften på grund av damm, smuts eller skräp, finns risk för bakteriebildning och att mögelskador uppstår. Extra viktigt är detta i våtutrymmen där fukt är vanligt förekommande. Vi rekommenderar att rengöra frånluftsventilationen vart tredje till var fjärde år.

Det fina dammet som slinker igenom filtret bränns fast med fett från matlagning och fastnar på lamellerna bakom filtret. Efter 1 år i normal inomhusmiljö tappar man ca 5- 10 % av den ursprungliga besparingen. Har man inte gjort rent lamellerna 3-5 år efter installation så kan tappa man upp till 50 % kapaciteten. Vi ser till att din luftvärmepump bibehåller sin ursprungliga kapacitet.