Avloppsrensning

Vi rensar dina avlopp i förebyggande syfte för att undvika att stock uppstår samt onödigt slitage/rost som skapas av avlagringar i dina avloppsrör

Hud, tvål, smuts och liknande vanliga partiklar bygger allt eftersom upp avlagringar i rör, stammar och ledningar. Avrinningen försämras då och när ett skikt väl byggts upp inuti rören påskyndas ansamlingen av ytterligare fasta partiklar, exempelvis papper och hårstrån, och vattengenomströmningen försämras i snabb takt. Avloppsrören riskerar också att rosta och slutligen ge vika om avrinningen inte fungerar som den ska.

Vi rensar dina stammar och ledningar och avlägsnar de avlagringar som i förlängningen leder till stopp. Efter rengöringen blir dina rör rena och fräscha och avrinningen fungerar normalt igen.

Vi rensar avloppen som går från golvbrunnar i tvättstuga, badrum, garage mm, utöver detta rensar vi avloppen från handfaten i badrum, toalett, tvättstuga samt avloppet från diskhon i köket.

Först och främst monterar vi ner och rengör respektive vattenlås med fettlösande medel. Är det gamla vattenlås i badrum så byter vi ut dessa mot nya. Därefter går vi ner i avloppet med en mekanisk rensmaskin som når upp till 15 meter ner i avloppet. Den har en spiral längst fram på en vajer som letar sig fram i avloppet och rengör röret på insidan. Smuts, fett, tvålrester, hår, ludd från kläder och andra rester som blir kvar i avloppsrören lossnar och dessa spolar vi sedan bort med varmvatten. Även rötter och annat som kan växa in i avloppet följer med när vi rensar med maskinen. När vi har kört igenom avloppet och tagit bort alla rester som är kvar på insidan av röret städar vi upp och torkar så att det är rent och fint. Därefter monterar vi tillbaka vattenlås och kontrollerar så att avloppet fungerar som det ska. När detta är genomfört med första avloppet går teknikern vidare och tar nästa avlopp efter en särskild ordning för att på så sätt säkerställa att all smuts från avloppsrören sköljs ut ur systemet.

Vi lämnar ett års garanti på arbetet vilket innebär att vi kostnadsfritt kommer ut och åtgärdar ett eventuellt stopp i avloppet upp till ett år efter att vi har utfört arbetet.

Det är viktigt att underhålla avloppsrören i fastigheten för att motverka stock i rören vilket medför stora kostnader för rensning och spolning. Det är även viktigt att underhålla avloppsrören för att öka livslängden. Ett sprucket rör kan orsaka stora skador på fastigheten med dyra renoveringskostnader som följd.

När vi har rensat och rengjort alla avloppsrör går vi även in med en kamera och undersöker avloppssystemets skick. Kunden får ett utlåtande om skicket och även en rekommendation ifall andra åtgärder är nödvändiga. Det är viktigt särskilt i äldre fastigheter som har gjutjärnsrör. Ett trasigt avlopp kan medföra dyra kostnader. När dålig lukt eller fuktfläckar uppstår har ett läckage förmodligen redan orsakat skador i fastigheten som kan bli dyra att åtgärda. Det är därför bra att förebygga detta genom att få en undersökning av systemets skick.

.